24 Φεβ 2024 15:48

“Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπων στο Συμβούλιο ένταξης μεταναστών του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ. 28972

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Ο Δήμος Πύλης, προκειμένου να συγκροτήσει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το συμβούλιο ένταξης μεταναστών, απευθύνει πρόσκληση στην κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο δήμο, όπως προσέλθουν, στις 15-1-2012 στο δήμο για την εκλογή εκπροσώπων τους στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών.

 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους αλλοδαπούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή μέχρι τις 30-12-2011, στο Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Πιαλείων.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί, στο δημοτικό κατάστημα Πύλης, στις 15-1-2012, ημέρα Κυριακή και ώρες 09.00-12.00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πύλης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος