23 Ιούν 2024 07:04

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εργολάβου καθαρισμού (καθαρίστριας) του Νηπιαγωγείου Μουριάς

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Πύλη : 15/09/2016
Αριθμ. Πρωτ: 89

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

εργολάβου καθαρισμού (καθαρίστριας) του Νηπιαγωγείου Μουριάς  για τον καθαρισμό μίας  (01) αίθουσας.

Η Σχολική Επιτροπή  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης με την 21/2016 απόφασή της  ανακοινώνει ότι :

  1. Πρόκειται να προσλάβει εργολάβο καθαρισμού για το σχολικό έτος 2016 – 2017.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Σχολική Επιτροπή μέχρι την 20η  Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 στο Νηπιαγωγείο Μουριάς.
  3. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου στο τηλ. 2431061644 ή στην Σχολική Επιτροπή στα τηλ. 2431351535&37.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

 

Σωτήριος  Αγγέλης