18 Ιούν 2024 11:30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εργολάβου καθαρισμού (καθαρίστριας) του Δημοτικού Σχολείου Πύλης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Πύλη : 06/09/2016
Αριθμ. Πρωτ: 71

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

εργολάβου καθαρισμού (καθαρίστριας) του  Δημοτικού Σχολείου Πύλης για τον καθαρισμό δεκατριών (13) αιθουσών.

Η Σχολική Επιτροπή  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης με την 20/2016 απόφασή της  ανακοινώνει ότι :

  1. Πρόκειται να προσλάβει εργολάβο καθαρισμού για το σχολικό έτος 2016 – 2017.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Σχολική Επιτροπή μέχρι την 09η  Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Σχολείο Πύλης.
  3. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου στο τηλ. 2434022143 ή προς την Σχολική Επιτροπή στα τηλ. 2431351535&37.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Σωτήριος  Αγγέλης