29 Μάι 2024 14:29

«Πρόσκληση Έ κ τ α κ τ η ς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης»

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα

στις 05 Μαΐου 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30,

με μοναδικό θέμα  Ημερήσιας Διάταξης:

«Επί Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ