Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (02-08-2018 ώρα 20:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 27 Ιουλίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 8474

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9/2018

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δύο (2) Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση έκθεσης ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
 2. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης προερχόμενης από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 2017 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης».
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2018.
 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2018.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.
 7. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας των τεχνολόγων της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
 8. Αίτηση Καραΐσκου Θωμά για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
 9. Αίτηση Κολέτσιου Νικολάου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
 10. Συζήτηση για τη λειτουργία και πορεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
 11. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
 12. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στον οικισμό Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Γαρδικίου.
 13. Αίτηση κ.κ. Σπανού Σοφίας και Σπανού Δημητρούλας για αγορά αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας τους, στην Τ.Κ. Φιλύρας.
 14. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2018).
 15. Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση της Βουτσελά Σταυρούλας βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Λεπτοκαρυά της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.
 16. Αίτημα κ. Γουδή Γεωργίου για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 8γ του Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.
 17. Οριστική Παραλαβή Μελέτης Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Γαρδικίου, Δήμου Πύλης, Διαχ/κής Περιόδου 2016-2025.
 18. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».
 19. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».
 20. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».
 21. Έγκριση σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Τοπικής Κοινότητας Πηγής.
 22. Έγκριση του σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς.
 23. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 24. Υποβολή πρότασης (αίτησης στήριξης) για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (LEADER).
 25. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 26. Υποβολή πρότασης (αίτησης στήριξης) για ένταξη του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (LEADER).
 27. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 28. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 29. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του Γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».
 31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων».
 32. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 33. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ