Πρόσκληση 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (18-08-2017 ώρα 13:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 17 Αυγούστου 2017
Αριθμ. πρωτ. 12020

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9/2017

Έκτακτης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαοκτώ (18) Αυγούστου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2017).

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις 17-8-2017 και έναρξης της εμποροπανήγυρης στις 20-8-2017.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος