16 Απρ 2024 14:36

Πρόσκληση 8ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (12-07-2017 ώρα 20:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 18 Μαΐου 2017
Αριθμ. πρωτ. 7105

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8/2017

Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δώδεκα (12) Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αίτηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Κατσίβελου Βύρωνα, για χορήγηση άδειας απουσίας.
 2. Προσκύρωση καταπατημένης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
 3. Αποζημίωση ιδιοκτησιών του Ο.Τ. Γ73 του σχεδίου πόλεως Πύλης.
 4. Εγκατάσταση δημοτικού αμαξοστασίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
 5. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης – σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Απασχόληση προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
 9. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2017.
 10. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.
 11. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 12. Αίτηση της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» για επιστροφή ποσού και αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής.
 13. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Παραποτάμου.
 14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας.
 15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
 16. Αίτηση Τζιωρτζιώτη Στέφανου για μίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
 17. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελίας για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
 18. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Υγείας για συμμετοχή του στο 13ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – ψήφιση πίστωσης.
 19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Agri Urban στην πόλη Abergavenny του Ηνωμένου Βασιλείου στις 14-17 Σεπτεμβρίου 2017 – ψήφιση πίστωσης.
 20. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017 – ψήφιση πίστωσης.
 21. Ψήφιση πίστωσης για παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους του Δικτύου ΠΙΝΔΟΣ.
 22. Αίτηση Τσικρικά Μαρίας για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.
 23. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Μεσοχώρας, Πύρρας, Δέσης, Καλογήρων, Παραμέρου.
 24. Διατύπωση απόψεων σχετικά με την έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων Βοσκής στο δημοτικό δάσος Γαρδικίου.
 25. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Πύλης.
 26. Τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης Τ.Κ. Πύλης.
 27. Έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 28. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.
 29. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.
 30. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ονομασία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε Πάρκο Ασκληπιού.
 31. Υιοθέτηση αιτήματος του Δήμου Μήλου για επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
 32. Έγκριση των αριθμ. 70/2017 και 80/2017 αποφάσεων του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
 33. Αίτηση της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ.ΕΠΕ για συναίνεση στην κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,65 MW στη θέση «Ρέμα Καμναΐτικο» της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης.
 34. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου: «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».
 35. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου: «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».
 36. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 37. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».
 39. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων».
 40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».
 41. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».
 42. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου «Σκαμνιές» στο Δ.Δ. Πηγής».
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος