Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (08-06-2018 ώρα 20:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 4 Ιουνίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 6190

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7/2018

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις οκτώ (8) Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση έκθεσης ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).
 2. Υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. (άρθρο 79 Ν. 4316/2014).
 3. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 4. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 5. Αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2018.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.
 8. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
 10. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα τέλη ύδρευσης στον οικισμό Βαλομανδρίου Τ.Κ. Παραποτάμου.
 11. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Πύλης ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 12. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Φήκης.
 13. Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για παράταση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
 14. Καθορισμός χρήσεων γης – έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως 30 ετών, δημοτικών εκτάσεων που επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκομία στην Τ.Κ. Μουριάς – καθορισμός όρων.
 15. Καθορισμός χρήσεων γης δημοτικών εκτάσεων – υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία και λειτουργία Βοτανικού Πάρκου στην Τ.Κ. Πιαλείας.
 16. Αίτηση Αναγνώστου Κωνσταντίνου για χορήγηση οικονομικής συνδρομής λόγω καθίζησης της οικίας του στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.
 17. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αντάμωμα στην ορεινή πατρίδα» των Τ.Κ. Βαλκάνου, Μοσχοφύτου & Πολυνερίου.
 18. Αίτηση Σχολικού Συμβούλου 5ης Περιφέρειας Τρικάλων για χρηματοδότηση διεξαγωγής ημερίδας.
 19. Αίτηση Αθλητικού Συλλόγου Ήφαιστος Φήκης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 20. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση «Ε΄ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».
 21. Αίτηση Αθλητικού Σωματείου «Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην διοργάνωση του όπεν αγώνα ορεινής ποδηλασίας (ΜΤΒ) με την επωνυμία «Bike Odyssey».
 22. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 23. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 & 2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
 24. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.
 25. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355 της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση Ύψωμα Κούνια του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 26. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Ελάτης, Καλογήρων, Πύρρας.
 27. Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.
 28. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
 29. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
 30. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».
 31. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 32. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ