05 Οκτ 2023 06:22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ (ΤΑΞΙ-ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/12 ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ”