«Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλης (Τρίτη 18-02-2020 ώρα 11:30 π.μ.)»