«Πρόσκληση 18ης Tακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (10-11-2020 και ώρα 10.00 π.μ)