05 Οκτ 2023 05:30

Πρόσκληση 17η τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (31-01-2017 ώρα 18:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 27 Ιανουαρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 809

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τριάντα μία (31) Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
 2. Αίτημα υποδοχής από το Δήμο Εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας» για το σχ. έτος 2016-2017.
 3. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2017.
 4. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
 5. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ Θεοδώρου – Κωτούλα Αγορίτσας.
 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2016.
 8. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
 9. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 10. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2017, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 11. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 12. Έγκριση διοργάνωσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.
 13. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας – ψήφιση πίστωσης.
 14. Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων – ψήφιση πίστωσης.
 15. Έγκριση προμήθειας βιβλίου με τίτλο «Η ΠΥΛΗ – ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ» – Ψήφιση πίστωσης.
 16. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Δροσερού.
 17. Αίτημα Τσιγκαρίδα Παρασκευής για λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
 18. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
 19. Αίτηση ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.
 20. Αίτηση Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου – Αθαμάνων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου.
 21. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Φιλύρας.
 22. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 23. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 24. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
 25. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
 26. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στις ΔΕ. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράϊδας».
 28. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 29. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 30. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ