14 Απρ 2024 11:59

«Πρόσκληση 13η έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-11-2016 ώρα 14.00)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 28 Νοεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 18002


 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
13/2016

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι εννιά (29) Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς Δήμου Πύλης και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π.Ε. αναφορικά με το δάνειο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.
  2. Αποδοχή πίστωσης για οικονομική ενίσχυση πληγέντων κατοίκων Τ.Κ. Παραποτάμου από τις έντονες βροχοπτώσεις της 8ης – 10ης Σεπτεμβρίου 2016.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:

Όσον αφορά το πρώτο θέμα η Τράπεζα προχώρησε σε δέσμευση ποσού 752.343,19 € από τα Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου τα οποία πρέπει άμεσα να αποδεσμευτούν για την ομαλή λειτουργία του,

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου και

Όσον αφορά το τρίτο θέμα για να συμπεριληφθούν τα σχετικά ποσά  για την τακτοποίηση των παραπάνω δύο θεμάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου και λόγω της επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ