Πρόσκληση 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-09-2017 ώρα 12:30)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 14429

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

12/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις τρεις (3) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
 3. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Πύλης, ως λανθασμένης εγγραφής στον χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση της οφειλής στο προσήκον μέτρο.
 4. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ανοικτής ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο» – ψήφιση πίστωσης.
 5. Συμμετοχή του Δήμου στη 2η Διεθνή Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό – ορισμός εκπροσώπων – ψήφιση πίστωσης.
 6. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 17ων Τσιαβαλιάρειων.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για αμπελοκαλλιέργεια στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.
 9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών, έτους 2018.
 10. Αίτηση κατοίκων Τ.Κ. Βροντερού για παραχώρηση – εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Βροντερού.
 11. Αίτηση του Συλλόγου «Αδελφότητα Παχτουριωτών» Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ηλιουπόλεως για παραχώρηση της 2ης αίθουσας του δημοτικού σχολείου Παχτουρίου.
 12. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2017.
 13. Εξέταση ενστάσεων κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της διανομής του οικισμού της Τ.Κ. Γόμφων του Δήμου Πύλης.
 14. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβάλλοντος για την Ανανέωση – Τροποποίηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1000418-Ελάτη» της VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση Πλάκα του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και κατασκευή υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».
 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία».
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος