Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (20-09-2017 ώρα 20:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 01 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 12699

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2017

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή ποσού από τα έσοδα του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ και τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Κάλυψη δαπάνης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων από ιδίους πόρους.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2017.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
 5. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 6. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 7. Διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας – ψήφιση πίστωσης.
 8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας» – ψήφιση πίστωσης.
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Jelgava της Λετονίας στις 09-12 Οκτωβρίου 2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Agri Urban – ψήφιση πίστωσης.
 10. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα και υποδοχή της εικόνας της Παναγιάς της Πορταΐτισσας.
 11. Αίτηση του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Περτούλι με θέμα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ».
 12. Αίτηση Σακκά Ευαγγελίας για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.
 13. Κάλυψη μέρους δαπάνης φιλοξενίας του ασθενή Ζαρκάδα Σωτηρίου στο ΟΙΚΑΔΕ στο Βυτουμά.
 14. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.
 16. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού τουριστικού περιπτέρου στον οικισμό Βαλομανδρίου Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου.
 17. Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
 18. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης 1404674-KALOGERI/X της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στη θέση «Καλόγηροι» Ελάτης, στο Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 19. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Βροντερού.
 20. Τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης Τ.Κ. Πύλης.
 21. Έγκριση και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων».
 22. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 23. Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στη Δράση «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
 24. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 25. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».
 27. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

 

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος