22 Μάι 2024 12:17

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ