22 Μάι 2024 11:36

Συνημμένη Περίληψη της 9ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ