18 Απρ 2024 00:45

Πρόσκληση 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Δευτέρα 19-08-2019 ώρα 13:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 16  Αυγούστου 2019
Αριθμ. πρωτ. 9712

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7/2019

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεννιά (19) Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
3. Υποβολή αίτησης επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).
4. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2018).
5. Αίτημα του Προέδρου του Δασικού Συν/σμού Δήμου Αιθήκων Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρδικίου «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΌΜΕΝΟΙ» για παράταση του αρ. 42/2018 πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 7β του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου Δήμου Πύλης.
6. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Γαρδικίου και Μεσοχώρας.
7. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW στη θέση «Ριζαριά» στο ρέμα Καμναΐτικο, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
9. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
10. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
11. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

όσον αφορά το πρώτο θέμα επειδή το ποσό χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019,
όσον αφορά το δεύτερο θέμα επειδή θα πρέπει να εισαχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου ως έσοδο και έξοδο το ποσό της παραπάνω επιχορήγησης,
όσον αφορά το τρίτο θέμα προκειμένου να υποβληθεί άμεσα η αίτηση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων προς ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) για την άμεση είσπραξη του σχετικού ποσού και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,
όσον αφορά το τέταρτο θέμα λόγω έναρξης της εμποροπανήγυρης στις 20-8-2019,
όσον αφορά το πέμπτο θέμα επειδή το πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτομίας λήγει στις 30-8-2019,
όσον αφορά το έκτο θέμα επειδή οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν άμεσα στο Δασαρχείο Τρικάλων,
όσον αφορά το έβδομο θέμα επειδή η σχετική προθεσμία λήγει στις 21-08-2019,
όσον αφορά το όγδοο θέμα για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου το οποίο αφορά σε σημείο με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων ενόψει θέρους.
όσον αφορά το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο θέμα προκειμένου να μην υπάρξει διακοπή των εργασιών και επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ