29 Σεπ 2023 23:10

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 23-04-2019 ώρα 18:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 19 Απριλίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 4818

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
4/2019
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-
2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114),
σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι τρεις (23) Απριλίου 2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-
4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση
του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».
2. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.
3. Αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019.
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2019.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Α΄ τριμήνου 2019.

7. Κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για
κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην
ΣΑΤΑ).
8. Υπογραφή παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)
στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015).
9. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Δροσερού,
Ελάτης, Μουριάς, Παλαιομονάστηρου, Πύλης, Φιλύρας.
10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μουριάς.
11. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δροσερού.
12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δροσερού.
13. Αίτηση Συλλόγου Αποδήμων Μυροφυλλιτών για παραχώρηση χρήσης λυόμενου οικήματος Τ.Κ. Μυροφύλλου.

14. Αίτηση Λόζιου Βασιλικής για παραχώρηση χώρου εκθετηρίου λαογραφικών και
εικαστικών συλλογών του Δήμου Πύλης.
15. Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης για συμψηφισμό οφειλόμενων μισθωμάτων με
δαπάνες κατασκευής υπόστεγου στο περίπτερο του Πάρκου Παραποτάμου.
16. Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για διαγραφή οφειλών από μισθώματα δημοτικού
καταστήματος Νέας Πεύκης.
17. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – κατανομή πιστώσεων.
18. Αίτηση λεσχών μοτοσυκλέτας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Αντάμωμα φίλων
μοτοσυκλέτας» – κατανομή πίστωσης.
19. Αίτηση Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Γέρακα για συνδιοργάνωση αγώνα
ποδηλασίας «Bike Odyssey 2019» – κατανομή πίστωσης.
20. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για
συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος «Koziakas Mountain Race» – κατανομή πίστωσης.
21. Αίτηση Πολυγένη Ελένης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή
πίστωσης.
22. Αίτηση Καλύβα Χρήστου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή
πίστωσης.
23. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες
της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων.
24. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.,
Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.

25. Έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού
Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2018.
26. Έγκριση της αριθμ. 12/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού
Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2018.
27. Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών
Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
28. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2019.
29. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Ελάτης.
30. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου.
31. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Βροντερού, Δέσης, Καλογήρων, Πύρρας.
32. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ.
Πετροχωρίου.
33. Έγκριση κίνησης διαδικασίας σύνταξης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου
Πινδέων.
34. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την
υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ.
Μεσοχώρας».
35. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την
υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».
36. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την
υλοποίηση της πράξης «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ.
Πύλης».
37. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου (Πύλη Τρικάλων)»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
38. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης
και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».
39. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».
40. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Μεταφορά νερού από γέφυρα
ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

41. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και
βελτίωση υποδομών».
42. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας
(Φ.Α.Υ.) του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.
Ροπωτού».
43. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας
(Φ.Α.Υ.) του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως
υδατόπυργο Λυγαριάς».
44. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας
(Φ.Α.Υ.) του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων,
Μυροφύλλου, Νεράιδας».
45. Έγκριση 1
ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση
ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».
46. Έγκριση 1
ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση
ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».
47. Έγκριση 1
ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – Κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».
48. Έγκριση 1
ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις
– Συντηρήσεις ασφαλτικών».
49. Έγκριση 2
ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και
απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».
50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία».
52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».
53. Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Β και τελικής φάσης του ερευνητικού έργου
«Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την
εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην
περιοχή Τρικάλων».
54. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού
ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου.
55. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για
χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

56. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ.
Παχτουρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
57. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο
Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου.
58. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου.
59. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση
κοιμητηρίων» – συγκρότηση επιτροπής.
60. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» – συγκρότηση επιτροπής.
61. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών
υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ