29 Σεπ 2023 19:42

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 26-02-2018 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 22 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 2054

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

2/2019

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι έξι (26)Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
 2. Έγκριση της απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2018 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
 3. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
 6. Έγκριση Υποχρεωτικής ΑναμόρφωσηςΟλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
 7. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Στουρναραίικων, Κορυφής – κατανομή πίστωσης.
 8. Κατανομή πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
 9. Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.
 10. Αίτηση Εθελοντικής Επιτροπής Οργάνωσης Καρναβαλιού Πηγής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πηγής για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού της Πηγής – κατανομή πίστωσης.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.
 12. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
 13. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
 14. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
 15. Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Πύλης από την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (GovernmentCloud–G – Cloud) της “Κοινωνίας της Πληροφορίας AE”.
 16. Ένταξη του Δήμου Πύλης στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας (διακριτικό όνομα govHUB) – Ορισμός διαχειριστή του συστήματος και αναπληρωτή του.
 17. Μεταβίβαση έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων στο σημερινόΔήμο Πύλης λόγω του Προγράμματος Καλλικράτη.
 18. Μεταβίβαση οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου στο ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» &δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018.
 19. Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος για επικύρωση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας Γαλάνη Ευθυμίας στον οικισμό Λιλή της Τ.Κ. Παραποτάμου.
 20. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019.
 21. Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
 22. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.
 23. Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ V που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων της χώρας.
 24. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».
 25. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης».
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».
 30. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 31. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.
 32. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
 33. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ