13 Ιούλ 2024 01:51

Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (07-11-2018 ώρα 19:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 02 Nοεμβρίου 2018
Αριθμ. πρωτ. 12911

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

13/2018

 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις επτά (7) Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 2. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 3. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
 4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
 7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγής.
 8. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρου διασκέδασης.
 9. Διαγραφή προσαυξήσεων για οφειλή που αφορά σε δικαίωμα βοσκής Τ.Κ. Δέσης, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης και επαναβεβαίωση της οφειλής χωρίς τις προσαυξήσεις.
 10. Καταβολή οφειλής σε εργαζόμενους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.
 11. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πύλης και στον οικισμό Δροσοπηγής Τ.Κ. Φήκης – κατανομή πίστωσης.
 12. Κατανομή πίστωσης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
 13. Κατανομή πίστωσης για συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Δροσερού εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με τίτλο «ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ».
 14. Κατανομή πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της 17ης Νοέμβρη.
 15. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και εξόδων φιλοξενίας ομιλητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Κτηνιατρική Σχολή για τη διοργάνωση ημερίδας για την εκτροφή και φροντίδα ιπποειδών εργασίας και αναψυχής.
 16. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πηγής.
 17. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.
 18. Αίτηση Κατσαντώνη Σπυρίδωνα για μεταβίβαση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πηγής.
 19. Ονομασία οδού στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.
 20. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.
 21. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
 22. Αίτηση Καραμάνου Αποστόλου σχετικά με τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου.
 23. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 209KW, ιδιοκτησίας της ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε., στη θέση Σγάρες της Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».
 25. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Περιφράξεις πηγών δεξαμενών και αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».
 26. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».
 27. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».
 28. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».
 29. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».
 30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
 31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων».
 32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ