25 Μάι 2024 13:16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ 2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 17.08.2023

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 12η/17-08-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

 

1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αλπίνα» Κοινότητας Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αλπίνα» Κοινότητας Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

(Αριθμ. απόφασης 206/2023)

 

2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού οικοπέδου στην Κοινότητα Γαρδικίου (αίτηση Μπρουζούκη Χρήστου).

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού οικοπέδου στην Κοινότητα Γαρδικίου (αίτηση Μπρουζούκη Χρήστου).

(Αριθμ. απόφασης 207/2023)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Πύλης για το έτος 2024.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Πύλης για το έτος 2024.

(Αριθμ. απόφασης 208/2023)

 

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα, έτους 2024.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα, έτους 2024.

(Αριθμ. απόφασης 209/2023)

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2023.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2023.

(Αριθμ. απόφασης 210/2023)

 

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Καλή Μηλιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Καλή Μηλιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 211/2023)

 

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Καλή Μηλιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Καλή Μηλιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 212/2023)

 

12. Λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Σουρβιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λήψη απόφασης σχετικά με την δήλωση αξίωσης ή μη δικαιώματος κάρπωσης του Δήμου Πύλης επί της έκτασης δασοτεμαχίου στη θέση «Σουρβιά» του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 213/2023)

 

Αίτηση Ντζάνη Κωνσταντίνου για διακοπή μίσθωσης ξύλινης κατασκευής στην Πύλη.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ντζάνη Κωνσταντίνου για διακοπή μίσθωσης ξύλινης κατασκευής στην Πύλη.

(Αριθμ. απόφασης 214/2023)

 

Αίτηση Μπλέτσα Αγορίτσας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Πηγής λόγω συνταξιοδότησης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Μπλέτσα Αγορίτσας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Πηγής λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. απόφασης 215/2023)

 

Εύρεση κοινόχρηστου χώρου στην συνοικία Κακούρι της Κοινότητας Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ’ αρχήν ανταλλαγής οικοπέδων για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στην συνοικία Κακούρι της Κοινότητας Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 216/2023)

 

Καθορισμός θέσεων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Κοινότητας Παραποτάμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό θέσεων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Κοινότητας Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόφασης 217/2023)

 

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Κοινότητας Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2023).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Κοινότητας Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 – 23 Αυγούστου 2023).

(Αριθμ. απόφασης 218/2023)

 

Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30 MW της ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Μ.Α.Ε., στις θέσεις «Αχλαδιάς-Κουκιά» της Δ.Ε. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας και της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση αρνητικής γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30 MW της ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Μ.Α.Ε., στις θέσεις «Αχλαδιάς-Κουκιά» της Δ.Ε. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας και της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων.

(Αριθμ. απόφασης 219/2023)

 

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας».

(Αριθμ. απόφασης 220/2023)

 

14. Έγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2023.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2023.

(Αριθμ. απόφασης 221/2023)

 

Πύλη, 18 Αυγούστου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος