26 Σεπ 2023 04:57

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις επτά (7) Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00.

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 

8