06 Δεκ 2023 10:05

Πρόσκληση 9ης ¨Εκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης ( Πέμπτη 28-07-2022 ώρα 10:00)