23 Ιούν 2024 08:59

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης τηλεδιάσκεψης (Τρίτη 27-07-2021 ώρα 20:00)