24 Ιούν 2024 04:32

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τετάρτη 20-05-2020 ώρα 14:00-16:00)»