18 Ιούν 2024 12:49

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (Τρίτη 30-01-2024 ώρα 20:00)

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (Τρίτη 30-01-2024 ώρα 20:00)