03 Οκτ 2023 19:30

Πρόσκληση 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης δια περιφοράς (Πέμπτη 04-03-2021 ώρα 13:30)»