13 Ιούν 2024 23:07

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης δια περιφοράς ( Τρίτη 22-03-2022 ώρα 19:30)