24 Φεβ 2024 02:35

Πρόσκληση 3ης τακτικής (ειδικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (Τρίτη 30-01-2024 ώρα 19:00)

Πρόσκληση 3ης τακτικής (ειδικής)  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (Τρίτη 30-01-2024 ώρα 19:00)