26 Σεπ 2023 05:13

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης με τηλεδιάσκεψη (Δευτέρα 28-12-2020 ώρα 19:00)»