29 Σεπ 2023 20:56

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης με τηλεδιάσκεψη (Δευτέρα 28-12-2020 ώρα 18:00)»