26 Σεπ 2023 04:20

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης με τηλεδιάσκεψη (Τρίτη 15-12-2020 ώρα 18:00)»