13 Ιούλ 2024 04:41

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης με τηλεδιάσκεψη (Δευτέρα 07-12-2020 ώρα 18:00)»