03 Οκτ 2023 21:30

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης με τηλεδιάσκεψη (Δευτέρα 07-12-2020 ώρα 18:00)»