30 Σεπ 2023 00:18

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης δια ζώσης η τηλεδιάσκεψης (Τετάρτη 13-10-2021 ώρα 20:00)