29 Σεπ 2023 19:14

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 10-12-2019 ώρα 19:00)»

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 06 Δεκεμβρίου 2019
Αριθμ. πρωτ.14875

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

11/2019

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δέκα (10) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
 2. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης KALOGERI_X(4674), Τ.Κ. Ελάτης, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 3. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 4. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης GARDIKI_X(4291), Γαρδίκι, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 5. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης DESI-X(4292), Δέση, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 6. Έγκριση εκμίσθωσης ξύλινου οικήματος στην Κοινότητα Περτουλίου.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.
 8. Εξέταση αίτησης Κομματά Γεωργίου για μίσθωση έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Κοινότητα Μουριάς.
 9. Ανάκληση της αριθμ. 129/2019 απόφασης ως προς την παραχώρηση λήμματος ξυλείας της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Δ. ΑΙΘΗΚΩΝ – Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ».
 10. Μεταφορά λήμματος της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης στο έτος 2020.
 11. Απόψεις για περιορισμούς βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος «Κατούνας».
 12. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 13. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 14. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 15. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 16. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης».
 17. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 18. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 19. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης».
 20. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 21. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 22. Έγκριση μελέτης ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».
 23. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ