29 Μάι 2024 18:28

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τρίτη 20-11-2019 ώρα 18:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 15 Νοεμβρίου 2019
Αριθμ. πρωτ.13995

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2019

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι (20) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.
 2. Αίτηση Γεωργολιού Αντωνίου, υπαλλήλου Δήμου Πύλης για μετατροπή της σύμβασής του από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ.
 3. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
 5. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Γόμφων.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.
 9. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.
 10. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.
 11. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Γόμφων.
 13. Αίτημα του Δήμου Τρικκαίων για δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων.
 14. Τροποποίηση της αριθμ. 216/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 15. Τροποποίηση της αριθμ. 217/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 16. Γνωμοδότηση σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιαςΕκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021.
 17. Ορισμός εκπροσώπων για την εκπροσώπηση του Δήμου Πύλης στις Γενικές Συνελεύσεις και στα άλλα όργανα διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».
 18. Εξέταση αιτήματος Δημητρίου Τσιαντή του Νικολάου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πωλητή Λαϊκών Αγορών).
 19. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας συνοικιών, οδών και πλατειών, κ.λ.π.
 20. Χαρακτηρισμός της ανακατασκευής και επέκτασης του Δημαρχείου ως αξιόλογο τεχνικό έργο – έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου με θέμα την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ 1940 ΑΡΙΘΜ. 1».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ