06 Δεκ 2023 09:32

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 23.01. 2017
Αριθμ. πρωτ. 576

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο  Δήμαρχος  Πύλης   διακηρύσσει  Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Διεθνή  Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα  Εμπορίου  &  Τουρισμού  Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία, προϋπολογισμού 291.772,87 € (με Φ.Π.Α.).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017.pdf