«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ»

 

Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΗΜΔΗΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ_signed