24 Ιούλ 2024 09:08

Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης

Ολική αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού

σε ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου

Προϋπολογισμός Προμήθειας: 2.434.400,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Πρόκειται για το μεγάλο έργο αναβάθμισης φωτισμού στο δίκτυο του Δήμου. Μία επένδυση που περιλαμβάνει την ολική αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, με νέα υψηλής τεχνολογίας «έξυπνα» φωτιστικά τύπου LED. Έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο (6.782) νέα υπερσύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες τύπου LED θα τοποθετηθούν σε ολόκληρο το Δήμο Πύλης. Με δεκαετή εγγύηση συντήρησης και καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο του έργου. Με προεγκατάσταση ασύρματης διασύνδεσης μεταξύ των «έξυπνων» φωτιστικών, με σκοπό τη μελλοντική χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης, ύστερα από την έκπτωση του Αναδόχου, διαμορφώθηκε στα 1.819.515,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με την εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, δηλ. με μόχλευση του κόστους υλοποίησης της Προμήθειας – Εγκατάστασης και 10ετούς εγγυημένης λειτουργίας όλου του φωτιστικού εξοπλισμού από τον ιδιωτικό τομέα (πλήρη χρηματοδότηση της επένδυσης από τον Ανάδοχο). Με αποπληρωμή της Αναδόχου Εταιρίας σε βάθος 8ετίας. Με ποσό που θα προέλθει από το ενεργειακό όφελος και το μηδενισμό του κόστους συντήρησης που προκύπτει για το Δήμο.

Πέραν αυτού, στην διάρκεια της 10ετούς εγγυημένης λειτουργίας όλου του φωτιστικού εξοπλισμού, θα παραμείνει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος (πλέον του 50% της συνολικής αξίας της επένδυσης) στο ταμείο του Δήμου.