«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Κατεβάστε τα αρχεία

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ sign

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ sign

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΗΜΔΗΣ sign

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ sign

ΕΕΕΣ pdf

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΕΕΣ xml