22 Ιούν 2024 20:22

«Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

Από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας του Δήμου Πύλης κ. Σταύρο Κατράνα, γίνεται γνωστό ότι:

Σύμφωνα με Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  και με διάταξη  του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος,

Είναι υποχρέωση  οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, μέχρι την 30η Απριλίουκάθε χρόνου, να καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε την πρόκληση πυρκαϊών.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα των δέντρων από το έδαφος.

γ.Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο  του Δήμου Πύλης.

Πληροφορίες στατηλ.: 2431352119 και 2431352124 του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πύλης.

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ