24 Φεβ 2024 15:22

«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαϊών, φυσικών καταστροφών και λοιπών συμβάντων»,