ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Παλαιομοναστήρου