28 Φεβ 2024 23:57

«Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Πύλης».

Με βάση τον Ν. 3443/2006 θεσπίστηκε ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

Ο Δήμος μας με την αριθμ. 118/2007 απόφασή του προέβη σε όλες τις κινήσεις δημιουργίας του Μητρώου Νέων.

Μέσω του Προέδρου του, το Συμβούλιο Νέων μπορεί να προωθήσει όλες τις απόψεις, τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είναι καινοτόμος θεσμός, χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών με επιχορήγηση προς τον Δήμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Πύλης θα είναι πενταμελές.

Οι Υποψηφιότητες θα κατατίθενται στον Δήμο μέχρι την 18η Μαρτίου 2008.

Οι εκλογές θα γίνουν την 23η Μαρτίου 2008, ημέρα Κυριακή από την 11η πρωϊνή μέχρι την 3η μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης.

Το δικαίωμα για σταυρούς είναι μέχρι δύο.

Ως Πρόεδρος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής προτείνεται ο κ. Κωστάκης Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος.

 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Γώγος Γεώργιος & Τέγου Φωτεινή

Τηλέφωνα: 2434-0-29031

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ