21 Απρ 2024 11:13

“Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΠΥΛΗΣ”

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΠΥΛΗΣ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΠΥΛΗΣ. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, καθώς επίσης και η προσκόμιση φωτοαντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πυλης

Διεύθυνση: Ηρώων 1940-1

 Τ.Κ.: 42032, Πυλης

Τηλ. 2434350133 Fax. 2434350171

Email: nikolkdvm@gmail.com

Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ: Μπράχου Νικολέτα

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας: Παππά ΝικολέταΔηλώσεις συμμετοχής

Δευτέρα έως και Παρασκευή: 10:00- 14:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας