24 Ιούν 2024 03:13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 16-09-2007

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2007 θα διενεργηθούν Γενικές Βουλευτικές Εκλογές προς ανάδειξη Βουλευτών στην Εκλογική Περιφέρεια του Νομού Τρικάλων.

Η ψηφοφορία στο Δήμο μας θα αρχίσει από ώρα 07:00 έως την ώρα 19:00 της ίδιας ημέρας στα κάτωθι εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί με την αριθ. 5041/24-08-2007 Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πύλη 05 Σεπτεμβρίου 2007

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: -4447-

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Ψηφοφορίας για την εκλογή Βουλευτών στην εκλογική περιφέρεια του Νομού Τρικάλων.

Ο Δήμαρχος Πύλης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • 1. των άρθρων 51 έως και 55 Π.Δ. 96/2007 «κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 116 Α΄/ 05-06-2007)»
  • 2. Του Π.Δ. 154/18-08-2007 με το οποίο προκηρύχθηκαν Γενικές Βουλευτικές Εκλογές για την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2007

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε ό τ ι :

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2007 θα διενεργηθούν Γενικές Βουλευτικές Εκλογές προς ανάδειξη Βουλευτών στην Εκλογική Περιφέρεια του Νομού Τρικάλων.

Η ψηφοφορία στο Δήμο μας θα αρχίσει από ώρα 07:00 έως την ώρα 19:00 της ίδιας ημέρας στα κάτωθι εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί με την αριθ. 5041/24-08-2007 Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων.

Α/Α

Ονομασία εκλογικού τμήματος

Έδρα

Κατάστημα Ψηφοφορίας

Εκλογείς που θα ψηφίσουν στο έναντι εκλογικό τμήμα

193

Δήμου Πύλης

Εκλ. Διαμ. Πύλης

Πύλη

Δημοτικό Σχολείο (ΤΕΕ)

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Πύλης από το επώνυμο ΑΓΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με α.α. 1 μέχρι το επώνυμο ΚΑΝΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ με α.α. 482

194

Δήμου Πύλης

Εκλ. Διαμ. Πύλης

Πύλη

Δημοτικό Σχολείο (παράρτημα)

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Πύλης από το επώνυμο ΚΑΝΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ με α.α 483 μέχρι το επώνυμο ΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με α.α. 964

195

Δήμου Πύλης

Εκλ. Διαμ. Πύλης

Πύλη

Λύκειο Πύλης

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Πύλης από το επώνυμο ΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ με α.α. 965 μέχρι το επώνυμο ΠΛΑΚΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ με α.α.1446

196

Δήμου Πύλης

Εκλ. Διαμ. Πύλης

Πύλη

Γυμνάσιο Πύλης

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Πύλης από το επώνυμο ΠΛΑΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ με α.α. 1447 μέχρι τέλος καταλόγου.

197

Δήμου Πύλης Εκλογ. Διαμ. Αγ. Βησσαρίωνος

Άγ. Βησσαρίων

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Αγ. Βησσαρίωνα από το επώνυμο ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ με α.α. 1 μέχρι το επώνυμο ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ με α.α. 440

198

Δήμου Πύλης Εκλογ. Διαμ. Αγ. Βησσαρίωνος

Άγ. Βησσαρίων

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Αγ. Βησσαρίωνα από το επώνυμο ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΓΟΡΩ με α.α. 441 μέχρι τέλος καταλόγου.

199

Δήμου Πύλης Εκλογ.Διαμ. Αγίου Προκοπίου

Άγ. Προκόπιος

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Αγίου Προκοπίου

200

Δήμου Πύλης Εκλογ. Διαμ. Κοτρωνίου

Κοτρώνι

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Κοτρωνίου

201

Δήμου Πύλης Εκλογ. Διαμ. Παλαιοκαρυάς

Παλαιοκαρυά

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Παλαιοκαρυάς

202

Δήμου Πύλης Εκλογ. Διαμ. Πετροχωρίου

Πετροχώρι

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Πετροχωρίου

203

Δήμου Πύλης Εκλογ. Διαμ. Ροπωτού

Ροπωτό

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Ροπωτού από το επώνυμο ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με α.α. 1 μέχρι το επώνυμο ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με α.α. 538

204

Δήμου Πύλης Εκλογ. Διαμ. Ροπωτού

Ροπωτό

Δημοτικό Σχολείο

Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογ. Καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Ροπωτού από το επώνυμο ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ με α.α. 539 μέχρι τέλος καταλόγου.

Ο Δήμαρχος Πύλης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ