28 Φεβ 2024 23:52

Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε 1.500 πολύτεκνες μητέρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΕΠ
Πύλη 23 Νοεμβρίου 2015

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Αγροτική Εστία του ΟΓΑ υλοποιεί Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε 1.500 πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2015. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους 1.000 € σε κάθε μια από αυτές.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
–  Οι πολύτεκνες μητέρες που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμερες ή που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών.
– Έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) παιδιά, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα ή ανεξαρτήτου ηλικίας αν έχουν αναπηρία 67% και άνω.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ από 23-11-2015 μέχρι 4-12-2015 προσκομίζοντας :

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βιβλιάρια υγείας ΟΓΑ (ατομικό, τέκνων και συζύγου)
3. Για τα παιδιά που σπουδάζουν, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («πάσο») ή Βεβαίωση Σπουδών για όσους φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ.
4. Εκκαθαριστικό Εφορίας
5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας
ΚΕΠ Δήμου Πύλης