29 Μάι 2024 14:52

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Ν. Τρικάλων από 29/10/07 – 7/12/07

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Θα διενεργηθεί προεγγραφή των δικαιούχων το χρονικό διάστημα από 29/10/07 – 7/12/07 με αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματός τους. Η παραλαβή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού από τους δικαιούχους γίνεται από τα γραφεία διανομής όπου απεγράφησαν. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2008, αποκλείει τον δικαιούχο από τη λήψη οποιασδήποτε άλλης παροχής του Ο.Ε.Ε. για το 2008, πλην των Δελτίων Θεάματος χειμερινής και θερινής περιόδου που φέτος για πρώτη φορά διανέμονται ανεξάρτητα από κάθε άλλη παροχή.

Δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού 2007

1) Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2007.

1α) Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή (50) πενήντα ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας.

1β) Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού , εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2007.

1γ) Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (όπως χήρες, χήροι, άγαμοι πατέρες, περιπτώσεις αφάνειας και σε καμιά περίπτωση οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς),που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού εφ' όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2007.

2) Οι συνταξιούχοι συγκεκριμένα :

  • Όσοι πριν συνταξιοδοτηθούν, (δηλ. το τελευταίο πριν την συνταξιοδότηση τους διάστημα) ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας.
  • Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.

Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Για αυτούς να απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της Ανεργίας.

3) Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον (67% και άνω) και εφ' όσον τούτο προκύπτει από Γνωματεύσεις Α΄/ βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών φορέων τους (ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.), οι οποίες προσδιορίζουν παθήσεις ή βλάβες ή νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ποσοστού του 67%.

Τα ως άνω ΑμεΑ δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ανεξάρτητα αν έλαβαν Δ.Κ.Τ το έτος 2007 και δεν δικαιούνται εισιτήρια του θερινού εκδρομικού προγράμματος ή κρουαζιέρας έτους 2008 ή εκδρομής στην Κύπρο έτους 2008.

Στην περίπτωση που το προστατευόμενο μέλος μιας οικογένειας είναιι ΑμεΑ δικαιούται ΔΚΤ μόνο για το ίδιο και για τον συνοδό του, εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Διευκρινίζεται ότι Όσα ΑμεΑ λαμβάνουν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. ή από τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται να λάβουν από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας την παροχή αυτή.

4) Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε. μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 68 του Ν. 2676/99 και του αριθμ. 19467/ 6-3-2001 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5) Οι υπάλληλοι του Ο.Σ.Ε. μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 2671/98

6) Οι υπάλληλοι των ΕΛ.ΤΑ, μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 26 του Ν. 2668/98.

7) Οι εργαζόμενοι στον ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.

8) Οι Ορκωτοί Λογιστές, που καταβάλουν εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε.

9) Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΣΕ), που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το έτος 31/12/1977 και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2006 και μετά.

10) Οι συνταξιούχοι του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» ως εξής;

  • Όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι μέχρι και 20/3/88.
  • Όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι από 21/3/88 και μετά και εφ' όσον δεν επέλεξαν την υπαγωγή τους στην ασφαλιστική κάλυψη του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα δικαιούνται των παροχών, μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.

Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού Δ.Κ.Τ. έτους 2008, είναι όσοι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών αυτών, δεν έλαβαν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2007 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2007 ή εισιτήρια κρουαζιέρας έτους 2007.

Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2008 ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2007 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2007 ή εισιτήρια κρουαζιέρας έτους 2007.

Τα Άτομα με Αναπηρία δικαιούνται μόνο ΔΚΤ έτους 2008 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2007

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Α. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας.

Β. Αστυνομική Ταυτότητα (άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν).

Γ. Αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου (ο ισχύων τύπος ενσήμων) με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2007. Δ. Οποιοδήποτε έγγραφο επίσημο ή Δημόσιο ή λογαριασμό στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ και των δύο συζύγων, όταν έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ως προς τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας:

α) Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, για τους οποίους απαιτούνται πενήντα (50) ημέρες εργασίας έτους 2007 ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2007 και

β) οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, για τους οποίους απαιτούνται (75) ημέρες εργασίας ή (50) πενήντα ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας.

Οι εργαζόμενοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα εκτός Ι.Κ.Α. ( ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ) θα προσκομίζουν βιβλιάριο ασθενείας και στην περίπτωση που προστατεύουν παιδιά (για τη διαπίστωση του ορίου ηλικίας αυτών του 18ου ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωσης σπουδών.

Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδοθεί τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των εργαζομένων για το έτος 2007 θα προσκομίζεται βεβαίωση εργοδότη, που να βεβαιώνει τον αριθμό των ημερών εργασίας και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένη από το Ι.Κ.Α., προκειμένου να είναι δυνατή η διαπίστωση καταβολής εισφορών υπέρ Ο.Ε.Ε. ή αντίγραφο της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης έτους 2007 του εργοδότη προς το Ι.Κ.Α.

Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ..

Οι απολυόμενοι από το στράτευμα οι οποίοι πριν την στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού και μέσα σε διάστημα έξη ( 6) μηνών , εφ' όσον προσκομίσουν απολυτήριο Στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο από το Ι.Κ.Α. για το έτος 2007 .

Οι διαζευγμένοι γονείς, που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής, καθώς και Απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία θα ορίζονται τα της επιμέλειας των τέκνων.

Άνδρες ή γυναίκες σε χηρεία που προστατεύουν παιδιά να προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες θα προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης και οι Ορκωτοί Λογιστές που είναι δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού θα προσκομίζουν το Δελτίο παροχών, (το οποίο θα σφραγίζεται με τις χορηγούμενες παροχές) την αστυνομική ταυτότητα και οποιοδήποτε έγγραφο επίσημο ή Δημόσιο ή λογαριασμό στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ

β) Αστυνομική ταυτότητα (άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν .

γ) Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα που θα βεβαιώνει τον κλάδο εργασίας και τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας.

δ) Οποιοδήποτε έγγραφο επίσημο ή Δημόσιο ή λογαριασμό στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ και των δύο συζύγων, όταν έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον

α) Βιβλιάριο ασθενείας ατομικό και οικογενειακό σε ισχύ .

β) Αστυνομική ταυτότητα

γ) Γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, των Ασφαλιστικών Φορέων τους (Ι.Κ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, κλπ. ) από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.

δ)Οποιοδήποτε έγγραφο επίσημο ή Δημόσιο ή λογαριασμό στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ και των δύο συζύγων, όταν έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών. ε) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από τη οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας για τη χορήγηση Δελτίου σε συνοδό.