Πρόγραμμα Δικαιούχων Παροχών Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υποβάλλονται από την Παρασκευή, 7/7/2017 μέχρι την Τρίτη 25/7/2017.

Τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ για το έτος 2017 είναι:

 1. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (6ήμερες διακοπές)
 2. Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού διάρκειας 6 ημερών και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων
 3. Εκδρομικό πρόγραμμα 4ήμερων εκδρομών
 4. Παροχή δωρεάν βιβλίων
 5. Παροχή δωρεάν Εισιτηρίων Θεάτρου

 Δικαιούχοι των προγραμμάτων

 1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
 2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, καθώς και τα έμμεσα μέλη τους.

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την υποβολή της αίτησης:

 1. Βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ
 2. ΑΜΚΑ
 3. Ταυτότητα
 4. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση και θα παραλάβουν τα δελτία τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από 01/08/2017 έως 07/09/2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 15/09/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ  σε όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων.

 

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ